Uncategorized
Община Белица повишава информираността за възобновяеми енергийни източници
0115
Община Белица започна проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация на възобновяеми
Blagoevgrad.biz
Благоевград
Целите на България за възобновяеми енергийни източници до 2020 г.
0137
Енергията от възобновяеми източници става все по-важна за постигането на икономическите и политически цели на ЕС. Целта е да се постигне осигуряване на т.
Blagoevgrad.biz