Нотариус в Бургас – Надежда Атанасова Маркова (409)

Бизнес

Нотариус Надежда Маркова – предлага следните услуги на територията на град Бургас:

Нотариални услуги

  • Съставя и подписва нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти
  • Удостоверява подписите, датата и съдържанието на представени пред него от страните документи
  • Удостоверява верността на преписи от документи
  • Обявява саморъчни завещания
  • Приема за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа

Ако се намирате в град Бургас и се нуждаете от нотариус, който да завери документите Ви, то това е точният човек за Вас. Кантората е приветлива, служителите – образовани, интелигентни и любезни.

Всичко става много бързо и приятно. Достатъчно е да се доверите на нотариус Маркова.

Защо точно на нея? Тъй като тя е професионалист с многогодишен опит, позитивна е, работи в името на клиента.

В случай, че се нуждаете от следните нотариални услуги, т.е. от нотариус в Бургас, който да състави и завери следните документи:
– Да подготви документи за продажба на даден имот, било то движим, или пък недвижим.
– Да удостовери дадено съдържание и подписи
– Обявяване на саморъчни завещания, наследство на имоти и други сходни
– Приемане за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа.
– Други специфични нотариални услуги.

Можете да заявите час за посещение, за консултация или за действия, използвайки телефонът в кантората, който е:
056 810 440

Оцени публикацията
Blagoevgrad.biz
Add a comment