Слънцето като алтернативен източник на енергия

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochnici

Слънцето е най-големият напълно възобновяем ресурс за производство на електроенергия. Всички космически кораби и извънземни станции, изпратени от Земята, ползват за основен енергиен източник слънчева енергия. Именно благодарение на това, фотоволтаичните системи имат много висока степен на технологичност и са с много дълъг икономически живот — до 30 години. Мащабното ползване на слънчевата енергия за производство на електричество означава оборудването на големи площи със съоръжения за „улавяне“ на слънчевите лъчи в регионите, където излъчването е най-силно и където блестящите синкави ареали биха пречили най-малко на населението.

Фотоволтаичните инсталации са важен и сравнително евтин източник на електрическа енергия в райони, където мястото за присъединяване към мрежата е неудобно или когато това е неразумно скъпо, както и ако въобще няма място за присъединяване. Цените на фотоволтаичните панели стават все по-ниски и по-ниски и производството на енергия от такива източници не отделя никакви вредни емисии. Недостатък е ограничения брой работни часове в денонощието, зависимостта им от атмосферните условия, както и сезонния характер на добива.

В община Белица има предложени два подходящи терена за изграждане на фотоволтаични паркове. Първият е на около 3 км от центъра на гр. Белица. Мястото е подходящо, защото се намира близко до асфалтиран проходим път, достъпен за машини, хоризонтът е чист от западна и източна посока и почвата е достатъчно плътна, за да издържи изграждането на бетонни основи. Вторият терен е в близост до с. Краище. Намира се на проветриво място, което ще осигурява добро охлаждане на модулите при по-високи температури на околната среда през летните месеци. И този терен има същите характеристики като първия.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Оцени публикацията
Blagoevgrad.biz
Add a comment